WARUNKI REZERWACJI

WARUNKI REZERWACJI

REZERWACJE INDYWIDUALNE

W celu dokonania rezerwacji indywidualnej konieczne jest podanie danych osobowych: imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego,  e-maila w celu potwierdzenia rezerwacji i godziny przyjazdu, oraz weryfikacji rezerwującego podczas zameldowania w Hostelu.

Informujemy że od chwili dokonania rezerwacji czyli podania danych osobowych Administratorem tych danych niezbędnych do tego aby rezerwacja została wprowadzona do systemu hostelowego jest Intro s.c. ul. Bracka 4, 31-005 Kraków. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących.

Rezerwacja indywidualna będzie miała status gwarantowanej w chwili, gdy na konto Intro s.c. wpłynie równowartość zapłaty za pierwszą dobę.  W terminach, w których obsługa wskaże (np. okres sylwestrowy, w terminach festiwali związanych z dużych obłożeniem, weekendów majowych i innych tzw. długich weekendów) dla zagwarantowania rezerwacji wymagana jest przedpłata 100% wartości rezerwacji dla jej zagwarantowania.

ZASADY ANULACJI – rezerwacja może być anulowana do godziny 18 na 1 dzień przed planowanym przyjazdem, wówczas Hostel zwróci wcześniej wpłaconą przedpłatę. Jeśli rezerwacja zostanie anulowana w późniejszym terminie, Hostel ma prawo zatrzymać całość wpłaconej przedpłaty. Gdyby z przyczyn niezależnych od Hostelu chcieli Państwo zrezygnować z rezerwacji po  wcześniejszym zameldowaniu i uiszczeniu opłaty za nocleg, wówczas Hostel ma prawo zatrzymać całość opłaty za jedną dobę.

REKLAMACJE – wszelkie uwagi i reklamacje prosimy kierować na adres e-mail: hp@introhostel.pl. Kwestie sporne reguluje kodeks cywilny.

W przypadku rezerwacji związanych z otrzymaniem wizy, niezbędna jest przedpłata za całą rezerwację i dla takich rezerwacji nie obowiązują ogólne zasady anulowania rezerwacji i zwrotu wpłaconej zaliczki.

REZERWACJE DO WIZ MAJĄ STATUS BEZZWROTNYCH I NIE MA MOŻLIWOŚCI ICH ANULOWANIA. PRZEDPŁATY ZA REZERWACJE BEZZWROTNE NIE BĘDĄ ZWRACANE.


REZERWACJE GRUPOWE

W procesie obsługi rezerwacji grupowej nie zachodzi potrzeba aby Hostel przetwarzał dane osobowe uczestników grupy zorganizowanej, zatem Hostel nie będzie administratorem ani procesorem danych osobowych uczestników grupy zorganizowanej. DLATEGO HOSTEL NIE OCZEKUJE ABY ORGANIZATOR GRUPY WYSŁAŁ LISTY DANYCH OSOBOWYCH (tzw. rooming list) UCZESTNIKÓW GRUPY NA ŻADNYM ETAPIE REZERWACJI, ORAZ HOSTEL NIE BĘDZIE SIĘ ZWRACAŁ DO ORGANIZATORA O TAKĄ LISTĘ, chyba że zajdą szczególne i uzasadnione okoliczności w których Hostel zwróci się do Organizatora o dostarczenie takiej listy.

W przypadku grupy zorganizowanej Hostel będzie Administratorem danych osobowych wyłącznie Organizatora. Tak więc od chwili dokonania rezerwacji grupowej czyli podania danych osobowych Organizatora Administratorem tych danych niezbędnych do tego aby rezerwacja została wprowadzona do systemu hostelowego jest Intro s.c. ul. Bracka 4, 31-005 Kraków. Organizatorowi którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. Przez Organizatora rozumie się osobę fizyczną lub Tour Operatora, Agenta, Pośrednika, placówki Szkolno-Wychowawcze i każdy inny podmiot prawny lub osobę fizyczną (również opiekuna, nauczyciela, wychowawcę itp.) który/a zajmuje się organizacją grupy.

Przez rezerwacje grupowe rozumiemy rezerwacje, dla co najmniej 8 osób. Rezerwacja grupowa będzie miała status gwarantowanej w chwili, gdy na konto Intro s.c. wpłynie przedpłata w wysokości 50% wartości całej rezerwacji. Pozostałe 50% wartości rezerwacji powinno wpłynąć nie później niż 30 dni przed terminem przyjazdu grupy.

Wszelkie szczegóły dotyczące specyfikacji pokoi i indywidualnych ustaleń między recepcją a zamawiającym muszą znajdować się w korespondencji e-mailowej. Adres e-mail recepcji: hp@introhostel.pl. Również wszelkie zmiany rezerwacji muszą być ustalane drogą e-mailową w celu uniknięcia ewentualnych niedomówień. Przedpłata powinna być wpłacona najpóźniej 30 dni przed przyjazdem grupy.

W PRZYPADKU BRAKU WPŁATY NA 30 DNI PRZED PRZYJAZDEM GRUPY, HOSTEL MA PRAWO USUNĄĆ REZERWACJĘ Z SYSTEMU BEZ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ.

ZASADY ANULACJI – rezerwacja grupowa może zostać anulowana bezkosztowo najpóźniej 30 dni przed data przyjazdu. Jeśli rezerwacja zostanie anulowana w późniejszym terminie, Hostel ma prawo zatrzymać 100% przedpłaty.

ZMIANY REZERWACJI – zmniejszenie ilości osób w grupie może być dokonane najpóźniej 7 dni przed datą przyjazdu grupy i może wynosić maksymalnie do 10% osób w grupie. W przypadku zmniejszenia ilości osób w grupie w terminie krótszym niż 7 dni do dnia przyjazdu, Hostel ma prawo obciążyć zamawiającego kosztami za anulowane noclegi. W przypadku zwiększania liczby osób w grupie Hostel zobowiązuje się do przyjęcia zwiększonej liczby osób w miarę aktualnej dostępności.

 REKLAMACJE – wszelkie uwagi i reklamacje prosimy kierować na adres e-mail: hp@introhostel.pl. Kwestie sporne reguluje kodeks cywilny.